יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
ג'וערה משלהי שנות השלושים ועד הקמת המדינה, הייתה ל"הגנה" מה שהיה בה"ד 1 בכפר סירקין [ ולימים בסמוך למצפה רמון], לצה"ל. נקודה זו, ספק "מזרעה" ספק כפר אריסים שהיה שייך למשפחת צאלח הערבית מחיפה, נרכשה ע"י הקק"ל בשנת 1936, ימי המאורעות, ושימשה את ראשוני מתיישבי "עין השופט", קיבוץ השומר הצעיר, שהוקם בחמישה ביולי 1937 [כ"ו בתמוז תרצ"ז], בימי "חומה ומגדל".

ג'וערה, הסדנה בה חושל כוח המגן של ה"יישוב" מרדכי אשל מן הכפר הערבי, שעמד על גבעה אחת מגבעות רמות מנשה, בגובה 300 מ' מעל פני הים, לא שרד דבר, למעט מבנה גדול אחד, שיש הסבורים כי גילו 300 שנה. במבנה מרובע זה, בן שתי הקומות, שקירותיו עבים, כדרך בתי הערבים בימים ההם, שכנו ראשוני "עין השופט" בית זה שימש להם בית בטחון. סביב מבנה זה הקימו חברי הגרעין המייסד, שמנו כשלושים חברים וחברות, את הנקודה הזמנית של יישובם. סביב מבנה זה נטעו אוהליהם והחלו בהכשרת הקרקע. שם החלו החברים, מגרעין השומה"צ מפולין ואמריקה, בהגשמת חזונם . תקופת שהייתם בג'וערה הייתה קצרת ימים, ובתום שנה עברו לנקודת הקבע שלהם, המצויה כק"מ אחד מערבית לג'וערה. זמן קצר לאחר מעבר חברי הקיבוץ מן המקום הפך המבנה למקום הכשרת המפקדים [קורס מ"מ] של ארגון ה"הגנה". בנקודה זו עברו נבחרי חברי ההגנה את הסדרות שהכשירו אותם לפקד על חבריהם. פה נערכו הקורסים הראשונים בהפעלת מקלעים בינוניים, מרגמות 81 מ"מ, קורס מפקדי הכתות, הקשר והאיתות ועוד. בנקודה זו, שהייתה מרוחקת באותם הימים מצירי התנועה המרכזיים, ניתן היה להכשיר את כוח המגן ולחשלו הרחק מעינם הפקוחה של הבריטים. סביב מבנה זה נתגבשו העקרונות והוכנו הכלים הדרושים ל"מפקד". חניכי הקורסים נדרשו להוכיח אומץ לב בקפיצה מגג הבניין אל משטח ברזנט בו החזיקו חבריהם, מגג זה ירדו ב"אומגה", שם עברו את אימוני הקפא"פ [קרב פנים אל פנים] במוטות עץ. בלילות צפו בקסיופיאה, הכירו את העגלה הגדולה והקטנה, צפו בכוכב הצפון, האזינו לרחשי הלילה ולמדו טופוגרפיה. באתר זה רכשו מיומנויות להן נדרשו הלוחמים. כאן הם הכירו את הנשק האישי, הרובה הבריטי ותת המקלע "סטן", רימון ה"מילס" הבריטי, ה"פיאט" האנטי-טנקי, מקלע ה"ברן" ועוד. בג'וערה עסקו בפירוק כלים והרכבתם, בהתגברות על מעצורים, בתורת הקליעה למטרה במטווחים יבשים. שם נולדה ה"שורה". בלילות יצאו למסעות ניווט והפעלת מחלקה, שם למדו את תורת ה"רתק", ה"הלם", ה"איגוף" וה"הסתערות", את תורת הקשר והאיתות בדגלים ובהליוגראף, הקשר הקווי והאלחוטי. בג'וערה מומשו ונבחנו הנהלים, ונוצקו יסודות קורס הקצינים. למעט קצינים בודדים, שעברו הכשרתם בצבא הבריטי, הוכשרו פה כל המפקדים אשר שימשו מפקדי מחלקות , פלוגות, גדודים וחטיבות במלחמת העצמאות. בתמונה מהימים ההם ניתן לראות כי על גג הבית נוצקה חומת מגן מביטון ובה חרכי ירי, הותקנה עמדה ועליה פרוז'קטור, ולרגלי המבנה עגלות רתומות לפרדות ועליהן "גאפירים" חמושים, לצד עובדי אדמה. נראה שהתמונה צולמה בימי היות המקום "בית הביטחון" של הקיבוץ. על קיר המבנה בג'וערה מצוי לוח שיש בו חרוטות השורות הבאות: מגילת גוערה על גבעת ג'וערה היא גבעת נח אשר ברמות-מנשה. נחנך ביום ב' בתמוז תש"ל, 9 ביולי 1970 מחנה אימונים לגדודי הנוער של צה"ל. ראשוני המתישבים ברמות-מנשה, מייסדי קבוץ עין-השופט. לימים הפכה הגבעה לבית היוצר של ההגנה והפלמח ללוחמים ולמפקדים. בגבעה זו נוצקו הדפוסים הראשונים של מחשבת הלוחמה של כוחות המגן העבריים, מג'וערה יצאה התורה שלאורה התחנכו דורות של לוחמים, תורה שרוחה מפעמת עד היום בלבנו. היום באנו להשיב אליך ג'וערה עטרת ערש הטיפוחים לנוער בישראל. בטוחים אנו, כי כאן טמונה תפארת העבר עם התקווה לעתיד. בג'וערה עיצב אחד מחניכי קורס ההגנה, משה בר-תקוה [מונצק פסטרנק], את סמל החרב וענף הזית, שהיה לאחר מכן ל"סיכת המ"מ הצהלית" המוענקת לבוגרי "קורס הקצינים". שירו של נתן אלטרמן "זמר הפלוגות", מבטא יותר מכל את רוח המקום בימים ההם: את זמר הפלוגות נשיר נא למזכרת, אפל, אפל הואדי, המשמר הכן, הלכה, הלכה פלוגה בלילה בשרשרת, הלכה פלוגת שדה לאש ולמגן. חכי לנו, ארצי, במשעולי הריך, חכי לנו בשדות הלחם הרחבים את שלום המחרשות נשאו לך בחוריך היום הם לך נושאים שלום על הרובים. פזמון: פלוגה, עלי, עלי בהר, פלוגה, כבוש תכבושי! במקום שם איש עוד לא עבר, שם יעברו ה"פושים" למען אם ובן ואב, הסוללה נקימה, פלוגה, לא תם, לא תם הקרב, פלוגה, צעוד קדימה. כי לא לשוא, אחי, חרשת ובנית, לנפש ולבית אנו מלחמה, ג'וערה, תל עמל, כנרת וחניתה אתן לנו דגלים ואנו-החומה. כי לא נשוב אחור, ודרך אין אחרת, אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו, הלכה, הלכה פלוגה בלילה בשרשרת, פניך, מולדתי הולכות איתה בקרב! לשוא, לשוא אמרו: רק הימים הם לנו, לשוא אמרו: לאש ושוד נדון הליל, הלילה והיום רק לחיים ניתנו, הלילה והיום הם ארץ ישראל! מן השפלה בחוף ועד גדרות התיל, ומנקרות הרים ומבקעות וגיא, נשיב לך את היום, ארצי, ואת הליל, נשיבה לך אותם למען כל אחי! לאחר הקמת המדינה עד שלהי שנות השבעים, שימשה ג'וערה אחד מבסיסי ההדרכה של צה"ל, ואחר כך הייתה בסיס לחיל הגדנ"ע. כיום משמש המבנה המרכזי בג'וערה מוסיאון ובו תצוגה מרשימה מאותם הימים.