יום ב', ט’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
חברנו הרב נפתלי בר אילן עונה על שאלות בעניני הלכה ואורחות חיים ומפרסם את תשובותיו במסגרות שונות. אנו שמחים שלקראת יום הכיפורים נענע הרב בר אילן לבקשתנו ושלח לנו שאלה ותשובתו בצידה בעניין היבט מיוחד של קיום מצוות הצדקה. גמר חתימה טובה לכל חברי מרחבים ולכל בית ישראל.

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה הרב נפתלי בר אילן שאלה: לצערי הרב, אמנו מאושפזת במחלקה סיעודית בבית אבות. עלות האשפוז היא כארבעה עשר אלף שקל לחדש. רכושה אינו מאפשר לה לממן זאת בשלמות. אני ואחי, בניה, מתחלקים בהוצאות המימון. האם על פי דין מותר לנו לכסות הוצאה זו מכספי מעשר הכספים שלנו ? תשובה: פוסק בעל השולחן ערוך: "איזהו כבוד ? מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה מכניס ומוציא... זה שמאכילו ומשקהו משל אב ואם... ואם אין לאב ויש לבן, כופין אותו וזן אביו כפי מה שהוא יכול".1 הרמ"א מסביר, שהחיוב לממן את הוצאות ההורים הוא מדין צדקה. לכן מותר לכם לממן את אשפוז האם בכספי צדקה שלכם. הרמ"א מסתייג ומוסיף שאם מצבו הכלכלי של האדם מאפשר לו לממן הוצאות הורה נזקק מבלי להשתמש בכספי צדקה ראוי לעשות כן.2 החיי אדם מנמק את הסתייגותו של הרמ"א. מאחר ואדם חייב בכבוד הוריו ולעיתים הנזקק לצדקה מרגיש שהוא מתבזה בעצם קבלת כספי צדקה יש לעשות מאמץ שלא להביא את ההורה לידי תחושת בזיון.3 1 שו"ע יו"ד רמ ד. 2 שו"ע יו"ד רמ ה. 3 חיי אדם א סז יב