יום ב', ט’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
בעלון "בסוד שיח" לפרשת בלק פורסם מאמר של הרב שמואל גנוט הקורא לחרם חרדי על הציבור בישראל בעקבות השיח הציבורי על השוויון בנטל. חברנו ד"ר אפרים יצחקי משיב לרב גנוט והדברים ראויים להתפרסם. אנו מפרסמים את תשובתו של אפרים. וכן לינק למעוניינים לקרוא את דבריו של הרב גנוט (לתגובת א. יצחקי וללינק הקליקו כאן)

לכבוד הרב גנוט, שלום רב קראתי וחזרתי וקראתי את מכתבו של הרב גנוט, ואני שואל וחוזר ושואל, האם באמת רב בישראל כתב זאת?! אתחיל מהסוף: מה זה "הבנקים שלכם"? מה זה "התיירות שלכם"? מה זה "נפסיק לקנות מוצרים – ישראלים חילוניים"? האם ב"בנקים שלכם" לא עובדים יהודים שלנו? האם ב"תיירות שלכם" לא עובדים יהודים שלנו? ובמפעלים ה"חילוניים" לא עובדים יהודים שלנו? ובכלל, כבוד הרב, מה זה "חילוניים"? יהודי שחטא, אינו יהודי? האם אנחנו לא ערבים לו במסגרת "כל ישראל ערבים זה בזה"? והאם זה לא נכון, "קלים שבך מלאים מצוות כרמון"? אנחנו עומדים ערב שבת י"ז בתמוז. בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם!!! כמה שנאה נוטפת מעטך, כבוד הרב? מה זה "אנחנו והם"? האם אנחנו לא עם אחד? האם הבנתי נכון שאתה קורא לפילוג, לשתי מדינות (יהודה וישראל)? ולעניין עצמו, מהיכן לקח כבוד הרב, שלומדי תורה פטורים ממלחמת מצווה? הרמב"ם מגדיר: (רמב"ם הלכות מלכים פרק ה): ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. וכי אין אנו עומדים מול צר הבא עלינו? ומה הרב עושה עם הפסוק בבמדבר לב ו :"האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה"? וכי משה רבנו לא נלחם, נגד סיחון ונגד עוג? וכי יהושע לא נלחם? והרי יהושע היה לומד התורה הגדול והמתמיד מכולם ככתוב: שמות לג: "וּמְשָׁרְתוֹ יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל". ודוד מלך ישראל, נעים זמירות, לא נלחם? מה ההבדל בין גישתך למרגלים שבימי משה? הם כמוך, פחדו שבארץ הם יצטרכו להלחם, לעבוד את האדמה ותורה מה תהיה עליה? כבודו מצטט את הגמרא במכות י ע"א (לא ע"ב כפי שכבודו כתב), מדוע לא יצטט גם את הגמרא במגילה ג ע"א: שר צבא ה' הוכיח את יהושע במלחמת יריחו" "אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים ועכשו ביטלתם תלמוד תורה" ופירש רשי"י: "ועכשו שהיא לילה היה לכם לעסוק בתורה שהרי אינכם נלחמים בלילה". דברים ברורים "שהרי אינכם נלחמים בלילה" הרי שביום, בזמן שנלחמים מבטלים תלמוד תורה. לא כבוד הרב, החילונים אינם שונאים את לומדי התורה או את החרדים. נראה שההפך הוא הנכון, החרדים שונאים כל מי ששם ישראל עליו, כל מי שתומך במדינת ישראל. ולכן חובש כפה סרוגה, גם אם הוא שומר על קלה כחמורה, לא יצרפו אותו למנין. והנה דוגמא מהחודשים האחרונים: בפתח תקווה נבחר רב ראשי לעיר: הגאון הרב מיכה הלוי, אבל געוואלד!!! מתחת למגבעת הוא חובש כפה סרוגה. ולכן בעיתון החרדי "יתד נאמן" דווח שרבנים ראשיים נבחרו בפתח תקוה ר' בנימין אטיאס ומיכה הלוי. הרב בנימין אטיאס חובש כפה שחורה הוא זכה לפחות לר'. ואילו הגאון הגדול הרב מיכה הלוי לא זכה אפילו לתואר ר'. האם זו לא שינאת חינם? האם זה לא זלזול בתלמידי חכמים, בכבוד התורה?! האם באמת התלבושת כל כך חשובה? ודווקא התלבושת הזו שבחורי הישיבה לובשים היום, הרי היא תלבושת מודרנית שהומצא בגרמניה מלפני כמאה וחמישים שנה. וראה נא, כבוד הרב, נגאלנו ממצרים כי לא שינו את לבושם ולא את לשונם ולא את שמם. ומה קרה לנו: את לבושנו שינינו ואנו מתלבשים כמו "דאייטש" – גרמני, גם את לשוננו שינו ואנו דוברים אידיש – שוב שפה גרמנית ישנה ואפילו את שמותינו שינינו: שינדל, ינטל, שפרינצה, ברל, וולף, לייב, רובם שמות גרמניים. ואפילו "שניאור זלמן" הוא שם ספרדי "סניור סלומון". האם לא הגיע הזמן שנחזור בתשובה גם בדברים אלו? אם לכבוד התורה ולומדיה כבודו דואג, גרש מתוך הישיבות את כל המתחזים. האם זה הגיוני שרק בגלל שאדם נולד למשפחה חרדית הוא כבר מתאים ל"תורתו אומנותו"? הרי השקר בולט בכל עוזו. את השקרנים והמתחזים לא אוהבים, לא את לומדי התורה. כמה וכמה מהמתחזים אומרים במפורש שהם רוצים להתגייס ולא עושים זאת כי זה יזיק לשידוך של אחותו. ועוד דבר שלא ברור ולא מובן: אחרי אלפיים שנה, הקב"ה שמע לתפילותינו, וקיבץ את נדחינו מארבע כנפות הארץ. ובמיוחד אחרי שואה נוראית שקרתה לעמנו באירופה, שללא צל של ספק זו הייתה כפרה לכל עוונותינו, וניתנה לנו מדינה. אנחנו חייבים להודות, לשבח ולהלל לקב"ה שנתן לנו מדינה. עלינו לעשות כל מה שאפשר כדי לשמור ולהגן על המתנה הגדולה שניתנה לנו על ידי הקב"ה לאחר אלפיים שנות גלות איומות ונוראות. האם זו לא כפירה נוראית בהקב"ה, לומר שכל הניסים והנפלאות שנעשו במדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום זה "כוחי ועוצם ידי" של צה"ל? והכלכלה היציבה למרות התמוטטות כלכלות העולם שזה "כוחו ועוצם ידו" של ראש הממשלה? כבוד הרב, אמור אמת, לא לימוד התורה עומד לנגד עיניכם, אלא חוסר הרצון להכיר במדינה. לכן, אסור לשרת בצבאה, לכן אסור להיות שר בממשלתה, סגן שר בקושי, אבל שר לא!!! חס וחלילה להניף את הדגל הכחול הלבן עם המגן דוד במרכזו. יעיין כבוד הרב בשו"ת אגרות משה או"ח חלק ג סימן ט"ו: "אם יש קפידא להסיר הצורה שקורין מגן דוד מפרוכת בגלל שזה סימן של ציונים"? וביום העצמאות לא רק שלא לומר הלל אלא לומר תחנון. ולא לכבד בשום פנים ואופן את הנופלים על קידוש ה' במלחמות ישראל, ולעמוד בצפירה, בטענה שזה מנהג גויים. היכן ובאיזו מדינה בעולם המנהג הזה נוהג? איזה מנהג גויים הוא זה? זה מנהג ישראלי טהור, שנלקח ממקורותינו, בדומה לתקיעות החצוצרות והשופרות. לא כבוד הרב, אין שנאה ללומדי התורה, כמובן שלא בציונות הדתית וגם לא במה שאתה קורא "חילונים" (יש כנראה בשוליים גם כאלה). ההתנגדות, ולא השנאה, היא לשקרים הזועקים לשמיים. לשנאה שנוטפת מעטי העיתונות החרדית. לחרדים שרוקדים בחתונות עם דגלי אש"ף, לחרדים שמתחבקים ומתנשקים עם שונא ישראל הגדול בימינו - אחמיניג'ד. הגיע הזמן, כבוד הרב, לקצת אהבת חינם, די עם השנאה, די לפלגנות, ואולי בזכות זאת נזכה באמת לגאולה השלימה. המצפה לאהבת ישראל ולגאולה שלימה אפרים יצחקי (סגל) לינק לדברי הרב גנוט: http://www.srugim.co.il/33728-%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%9D-%D7%AA%D7%9B%D7%A4%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%A0%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%96-%D7%A2%D7%9C-%D7%97?di=1