יום ו', ו’ באלול תשע”ח
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
לומר את האמת, תחושתי מעורבת. מחד גיסא הוקל לי, לא משום שבאמתחתי חסרו מאמרים. יש ברשותי די והותר לעוד שבע שנים. מאידך גיסא היכן יראו מאמרי אור ? בלא הפצתם לחברים באמצעות אתרנו. ככל הנראה בעתיד אקבצם ואפרסמם כספר, לו יהי.
11:59 (07/06/17) שייקה שניצר

לחברי גרעין "מרחבים" ה' עמכם. הנני מבקש להיפרד מכם, כפי שסיכם זאת שייקה, בסעודה השלישית בשבת האחרונה. לומר את האמת, תחושתי מעורבת. מחד גיסא הוקל לי, לא משום שבאמתחתי חסרו מאמרים. יש ברשותי די והותר לעוד שבע שנים. מאידך גיסא היכן יראו מאמרי אור ? בלא הפצתם לחברים באמצעות אתרנו. ככל הנראה בעתיד אקבצם ואפרסמם כספר, לו יהי. בהזדמנות חגיגית זו אני מבקש להודות לקוראים, גם אם היו מועטים. אתם קוראי העסקתם אותי ואת שייקה ועל זאת תודתי, ואני משוכנע שגם שייקה חש כמוני. בשבת האחרונה נהניתי לפגוש בכם, אתם חלק מחיי, חלק חשוב בעיצוב אופיי, אמונתי, ומושא אהבתי. אין ולא יהיו בעולמי חברים כמותכם. יחד חלמנו ונסינו להגשים, גם אם לא עלה הדבר בידינו. אנו נפרדים אבל רק עד הפגישה הבאה שתתקיים אי"ה בחנוכה. אנו כמובן מתפללים לרפואתה השלימה של חברתנו רבקה קולנגי, ובטוחים אנו כי תפילת רבים תענה ובמהרה. שירת המנון בני עקיבא, ריגשה אותי מחדש והשיבה אותי באחת לימי נעורינו. אסיים בברכת חברים לתורה ועבודה, ויהי נועם ה' עליכם. יברככם ה'. מרדכי אשל מודיעין, י"ב בסיון, תשע"ז.