יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
מיליארדי שקלים ייכנסו לקופה/ הגז בצינורות מחכה לדחיפה/ עוד כמה אפליקציות מחכות בתור/ להזרים מזומנים לכיס עם החור./ ערש"ק פר' "כי תשא" תשע"ז

בס"ד י"ז אדר תשע"ז 15.03.17 יקירי וכי נהפוך הוא במדינה? על מה קמה כל המהומה מיליארדי שקלים ייכנסו לקופה הגז בצינורות מחכה לדחיפה עוד כמה אפליקציות מחכות בתור להזרים מזומנים לכיס עם החור. מזכיר לי את האיש קנה כרטיס מפעל הפיס וכבר נהנה ומחלק אוצרותיו בין הקרובים ומעט מפזר גם לחברים וההגרלה תהיה רק בעוד יומיים. עצרו רבותי את הסוסים שלא יתרחקו מאוצרות הגנזים. אמנם חודש אדר חודש השמחה אך אולי נאט קצב דהירתה. נסתום קודם כל כמה פרצות של עניי ערינו ושאר חובות . וברוכה ההחלטה שיצאה מן הכנסת לחלק את שארית הפירות והירקות לנצרכים בטרם באשפה מתבוססת. אולי להקטין את העומס בקופות ולהגדיל בבתי החולים מספר המיטות להוריד מיסים כמעט לא יועיל לנדחקים בקרנות, הכנסה לא יגדיל. ואם עוד יישארו כספים בגנזי הקופה אפשר להקטין עוד איזה רעה חולה. וכשהחיוך יחזור לפנים המתכרכמות וה"קוטריי" יחזור לפינות חדשות נדע שהמצב הולך ומשתפר ולא יזדקקו לחסדי העמותות יותר אולי בעת ההיא יחיו איש תחת גפנו רק שלא יגיע שוב זמן שיאזל לו כספו. ויישב העם לבטח ואולי גם החלום של שלווה ואחווה יתקיים וייכון. המשך חודש אדר שמח ושבת שלום רבקה. Rkolangy@gmail.com