יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
כל דור ועמלק שלו ורעיונותיו/ וכמו אז גם עכשיו/ עמלק בכל הדורות יצירתי/ מאנקויזיציה ועד השמד רוחני/ גם בדורנו רבות השיטות/ ניסיונות ותיאום כוונות./ערש"ק פר' "זכור" תשע"ז

בס"ד י"ב אדר תשע"ז 10.03.17 יקירי השבת קוראים בהפטרה: זכור מצווים אנו לא לשכוח – לזכור את אשר עשה לנו עמלק לדורותיו כל דור ועמלק שלו ורעיונותיו מי בעבדות ועינוי והכחדה מי במחיקת מסורת האומה ומי בהעלאת אפרנו דרך הארובה במקום שעד היום ניתן לחוש בריחה. עמלק בכל הדורות יצירתי מאנקויזיציה ועד השמד רוחני גם בדורנו רבות השיטות ניסיונות ותיאום כוונות. ו"נהפוך הוא" ומעטים מול רבים עומדים על משמר ולאויב יכולים. "זכור" כנגד "זכור ושמור" שמירת מסורתנו עלינו תשמור. שבת שלום ופורים שמח. רבקה. Rkolangy@gmail.com