יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
והנה בימינו אנו מוצאים/ את עמינו נכשל בדיבור ומעשים/ מפשוטי העם ועד לדרגות הנעלות/ ניגפים בדרכי כשלים ומהמורות/ ערש"ק פר' "משפטים" תשע"ז

בס"ד כ"ז שבט תשע"ז 22.02.17 יקירי בימי המדבר ניתנה תורת החוקים לעם ישראל על יד משה מפי האלוקים חוקי חיים ברורים ומדויקים להיות להם תורת חיים ועוד הוטלה עליהם המטלה להיות לעולם עם סגולה ליישם את הדברים בחייהם ולהיות דוגמה בדרך מעשיהם. לזאת נבחרו ועל כך הוכתרו בתפקיד שהופקד על ידי הבריאה להוביל ולהנחות לעולם ,כעם בחירה והנה בימינו אנו מוצאים את עמינו נכשל בדיבור ומעשים מפשוטי העם ועד לדרגות הנעלות ניגפים בדרכי כשלים ומהמורות בכנות רבה, אם היינו עוצרים ושבים אל תלם השבילים הישנים של תורת ישראל בדרך ישרים כי אז למופת היינו לכל העמים גרעין הדרך נשמר וננצר יסודות החוקים נשמרו מכל משמר רק לשוב וללמוד "לא תגנוב, לא תחמוד" ו"כבד את אביך ואת אמך" מכאן ולדורות "ושבו בנים לגבולם" גם במעשים וגם בגבולות הארץ ככתוב בכתובים. ותשקוט הארץ וישקוט האדם ויבוא שלום מבית ובין עם לעם. שבת שלום ובשורות טובות. רבקה. Rkolangy@gmail.com