יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
מאז ועד עתה, אולי ועד עולם/ תפקיד העם וכמצוות ייחודם/ לעשות הכל למלא ייעודם./ תוך שהם מתקיימים בעולם/ מכח מילוי תפקיד העם./ערש"ק פר' "שמות" תשע"ז

בס"ד כ' טבת תשע"ז 18.01.17 יקירי פרשת שמות מונה בתחילתה את דור היושבים במצרים פרעה החדש, רואה שהם פרים ורבים ונחרד מהפחד שמא יהיו השולטים. זה מביא אותו למחשבה למנוע מהם פריה ורביה מאז "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם" מאז ועד עתה, אולי ועד עולם תפקיד העם וכמצוות ייחודם לעשות הכל למלא ייעודם. תוך שהם מתקיימים בעולם מכח מילוי תפקיד העם. בימינו, יש עלינו "קמים" רבים גם מחוץ וגם מבפנים אמש שמעתי אחד שכזה מדען נערץ שלעמנו קורא לצמצם ילודה, כי קרוב האסון פיצוץ אוכלוסין מגודל המון ואני אומרת ל"איש המלומד" אל חשש, בעולם יש לא עם אחד שמנסה לצמצם ולהקטין מספרנו בכל מיני דרכים ויש אפילו בינינו. פיגועים, התבוללות ועוד שכאלה לכן אל חשש למחוק עם עולם לא חסרים הרוצים וקוצצים בכל דרך וכמה שיותר בענפים. לא לנו לצמצם הדורות עלינו מנגד הסכנה לעמוד. בחיזוק מבפנים, באחדות, אהבה בין אדם לאדם ובתוך האומה. הארץ ניתנה לנו גבולותיה גמישים אך אחדות ורעות ודרך המסורת יאחד כדבק וישמש כתזכורת שלנו ייעוד וציווי לדורות להיות אור לגויים והאנושות לאחות. שבת שלום ובשורות טובות רבקה. Rkolangy@gmail.com