יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
אשר בזכות ולא בחסד קיבלה/ שילם על כל שעל אדמה/ בדם ליבו ובזכות האמונה./ ואם ידבק בכל אשר הצטווה/ יישב לבטח תחת גפנה וטוּבה./ ערש"ק פר' "ויצא" תשע"ז

בס"ד ח' כסלו תשע"ז 09.12.16 יקירי זמן רב אני תוהה לפשר הסיבה שיש בינינו אזרחים חסרי זיקה אינם מאמינים לקשר שלנו למדינה אברהם אבינו קיבל הבטחה "לזרעך נתתי את הארץ" ליישבה ולשמרה. ויש לכך כמה תנאים חוקי תורה, מסגרת חיים זו ארץ הבחירה, ארץ להלך בה. אברהם הלך בה מחרן ישב בה, בנה משפחה ירד מצרימה ושב משם אליה ברגליו הכיר אותה והטביע בה חותמו יצחק התמיד ליישב בה ומשפחתו עמו מסלול דרכו של יעקב בברחו לחרן אפשר לצעוד עימו: באר שבע, בית אל, הר המוריה לאורכה הלך מכאן לשם. בברחו מפני עשיו לחרן. בימינו, אם נרצה לארץ להתחבר ברגלינו נפסע אתר אחר אתר בשמם בני ישמעאל שימרו זכר מיקומם לאות ההבטחה לעם עולם ניתנה ואם נשכיל לראות שורשם ונאמין בזכות לישראל –הוא עם עולם אשר בזכות ולא בחסד קיבלה שילם על כל שעל אדמה בדם ליבו ובזכות האמונה. ואם ידבק בכל אשר הצטווה על ידי הא-ל שלו הבטיח לנחלה יישב לבטח תחת גפנה וטוּבה. שבת שלום ובשורות טובות רבקה. Rkolangy@gmail.com