יום ו', ו’ באלול תשע”ח
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
מהי אם כן ארץ מולדתו של אברהם, אור כשדים, חרן או ארם נהרים? ואי אפשר לומר שאור כשדים וחרן וארם נהרים חד הנה. כי: "אור" היא עיר קרובה לצפון המפרץ הפרסי. חרן היא עיר בצפון סוריה. ארם נהרים אינה עיר אלא אזור בסוריה, ולכן גם כתוב: "וַיֵּלֶךְ אֶל אֲרַם נַהֲרַיִם אֶל עִיר נָחוֹר". עיר נחור – כנראה חרן הייתה בארם נהרים. בכל אופן היכן נולד אברהם באור כשדים או בחרן?

פרשת לך לך ד"ר אפרים יצחקי פרשתנו מתחילה בפסוק הידוע (בראשית יב, א): וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ: יש כמה קשיים בפסוק זה: א. "וּמִמּוֹלַדְתְּךָ" - היכן נולד אברהם? לכאורה בחרן שהרי כתוב (בראשית יב, ד): וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו ה' וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ לוֹט וְאַבְרָם בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁבְעִים שָׁנָה בְּצֵאתוֹ מֵחָרָן: אך בסוף פרשת נח (בראשית יא, כח) כתוב: וַיָּמָת הָרָן עַל פְּנֵי תֶּרַח אָבִיו בְּאֶרֶץ מוֹלַדְתּוֹ בְּאוּר כַּשְׂדִּים: ובראשית יא לא, כתוב: וַיִּקַּח תֶּרַח אֶת אַבְרָם בְּנוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן הָרָן בֶּן בְּנוֹ וְאֵת שָׂרַי כַּלָּתוֹ אֵשֶׁת אַבְרָם בְּנוֹ וַיֵּצְאוּ אִתָּם מֵאוּר כַּשְׂדִּים לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ עַד חָרָן וַיֵּשְׁבוּ שָׁם: כלומר שארץ הולדתו של אברהם היא אור כשדים. אך בפרשת חיי שרה (בראשית כד, ד) כשאברהם שולח את אליעזר, כתוב: כִּי אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי תֵּלֵךְ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי לְיִצְחָק: אברהם שולח את אליעזר אל ארץ מולדתו של אברהם, האם לאור כשדים? לא!!! אליעזר הולך לארם נהרים ככתוב (בראשית כד, י): וַיִּקַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו וַיֵּלֶךְ וְכָל טוּב אֲדֹנָיו בְּיָדוֹ וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל אֲרַם נַהֲרַיִם אֶל עִיר נָחוֹר: מהי אם כן ארץ מולדתו של אברהם, אור כשדים, חרן או ארם נהרים? ואי אפשר לומר שאור כשדים וחרן וארם נהרים חד הנה. כי: "אור" היא עיר קרובה לצפון המפרץ הפרסי. חרן היא עיר בצפון סוריה. ארם נהרים אינה עיר אלא אזור בסוריה, ולכן גם כתוב: "וַיֵּלֶךְ אֶל אֲרַם נַהֲרַיִם אֶל עִיר נָחוֹר". עיר נחור – כנראה חרן הייתה בארם נהרים. בכל אופן היכן נולד אברהם באור כשדים או בחרן? ב. מהתורה (בראשית יא, לא) משמע שאברהם יצא ממולדתו ללכת ארצה כנען עוד לפני הציווי של הקב"ה, כי הרי תרח לקח את משפחתו "ללכת ארצה כנען". ככתוב: וַיִּקַּח תֶּרַח אֶת אַבְרָם בְּנוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן הָרָן בֶּן בְּנוֹ וְאֵת שָׂרַי כַּלָּתוֹ אֵשֶׁת אַבְרָם בְּנוֹ וַיֵּצְאוּ אִתָּם מֵאוּר כַּשְׂדִּים לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ עַד חָרָן וַיֵּשְׁבוּ שָׁם: ורק אח"כ בא הציווי לאברהם ללכת לארץ כנען. האם תרח כבר התחיל ללכת לכנען ולא בציווי ה', או שאברהם התחיל ללכת לכנען בגלל ציוויו של ה'? ג. "אור כשדים" – איך יתכן שלפני הולדת אברהם יקרא מקום בשם "אור כשדים", הרי כשדים הם בני "כשד" והוא בנו של נחור אחי אברהם, והבשורה על לידתו של כשד הגיע לאברהם אחרי העקידה: בראשית כב, כ – כב: וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֻּגַּד לְאַבְרָהָם לֵאמֹר הִנֵּה יָלְדָה מִלְכָּה גַם הִוא בָּנִים לְנָחוֹר אָחִיךָ: אֶת עוּץ בְּכֹרוֹ וְאֶת בּוּז אָחִיו וְאֶת קְמוּאֵל אֲבִי אֲרָם: וְאֶת כֶּשֶׂד וְאֶת חֲזוֹ וְאֶת פִּלְדָּשׁ וְאֶת יִדְלָף וְאֵת בְּתוּאֵל: ד. "אל הארץ אשר אראך" – הקב"ה לא מגלה לאברהם איזו ארץ היא המובטחת. אך כבר תרח רצה להגיע לכנען. עונה על כך האבן עזרא (בראשית פרק יא, כו): ואברם נולד במקום נקרא אור כשדים, ... והקרוב שהי' לו שם אחר כי כשדים מבני נחור אחי אברם, רק משה כתב השם הנודע בימיו. והעד כי שם נולד אברם, ששם מת הרן אחיו וכתוב בארץ מולדתו (ברא' יא, כח). אבן עזרא אומר, שאברהם נולד באור כשדים, אך שם המקום בזמן הולדת אברהם, לא היה אור כשדים, אלא הכשדים מבני בניו של נחור כבשו את המקום וקראו לה בשמם. ומשה מציין את מקום הולדת אברהם בשם שהוא נקרא בזמנו. ד"א הארכיולוגים קוראים למקום רק "אור". לגבי הציווי "לך לך" אומר אבן עזרא (בראשית יב, א): השם צוה לאברהם ועודנו באור כשדים, שיעזוב ארצו ומקום מולדתו גם בית אביו. והטעם שידע השם, שתרח אחר שיצא ללכת אל ארץ כנען ישב בחרן. ותרח לא מת עד אחר ששים שנה שיצא אברהם מבית אביו מחרן. רק הכתוב לא פירש שניו בצאתו מאור כשדים. ואחר שאמר אשר אראך גלה לו הסוד, כי כן כתוב ויצאו ללכת ארצה כנען (ברא' יא ה) לדעתו של אבן עזרא, הצווי לאברהם ללכת אל הארץ אשר אראך היה באור כשדים ורק אחרי שאברהם יצא מחרן גילה לו ה' את הסוד שהארץ היא כנען. רש"י עונה על כך: מארצך - והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד לחרן, אלא כך אמר לו התרחק עוד משם וצא מבית אביך: רמב"ן בראשית פרק יב חולק גם על רש"י וגם על האבן עזרא: מארצך וממולדתך - כתב רש"י והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד חרן, אלא כך אמר לו הקב"ה, התרחק עוד מבית אביך. ורבי אברהם פירש וכבר אמר השם אל אברם לך לך מארצך, כי הדבור הזה היה בעודנו באור כשדים, ושם צוהו לעזוב ארצו ומולדתו ובית אביו אשר שם. ואיננו נכון, כי אם היה כן היה אברם עיקר הנסיעה מבית אביו במצות האלהים, ותרח אביו ברצון נפשו הלך עמו, והכתוב אמר (לעיל יא לא) ויקח תרח את אברם בנו, יורה כי אברם אחרי אביו ובעצתו יצא מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ועוד כי הכתוב שאמר (יהושע כד ג) ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען, היה ראוי שיאמר "ואקח את אביכם את אברהם מאור כשדים ואולך אותו בכל ארץ כנען", כי משם לוקח ושם נצטוה בזה: ועוד יקשה עליהם, כי אברהם בצוותו את אליעזר לקחת אשה לבנו אמר לו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך (להלן כד ד), והוא הלך אל ארם נהרים אל עיר נחור (שם כד י), אם כן היא ארצו ומולדתו, ושם נאמר (בפסוק לח) אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, כי שם בית אביו ומשפחתו שהיא מולדתו, לא כאשר השתבש רבי אברהם לומר אל ארצי חרן, ומולדתי אור כשדים. והנה הוא האומר כאן כי באור כשדים נאמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, והנה לו ארצות רבות: אבל העיקר כבר ידעת אותו ממה שכתבנו בסדר שלפני זה (יא כח), כי חרן היא ארצו, ושם מולדתו, והיא ארץ אבותיו מעולם, ושם נצטוה לעזוב אותם. וכך אמרו בבראשית רבה (לט ח) לך לך, אחת מארם נהרים ואחת מארם נחור: וטעם להזכיר "ארצך ומולדתך ובית אביך", כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא יושב בה ושם אוהביו ורעיו וכל שכן כשהוא ארץ מולדתו ששם נולד, וכל שכן כשיש שם כל בית אביו, ולכך הוצרך לומר לו שיעזוב הכל לאהבתו של הקב"ה: אל הארץ אשר אראך - היה נודד והולך מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, עד שבא אל ארץ כנען ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז נתקיים "אל הארץ אשר אראך", ואז נתעכב וישב בה. ומה שאמר ויצאו ללכת ארצה כנען, לא להתישב בה, כי עדיין לא ידע כי על הארץ ההיא נצטוה, אלא שאחז צדיק דרכו דרך ארץ כנען, כי כן היה בדעתו ובדעת אביו גם מתחלה בצאתם מאור כשדים. ומפני זה אמר ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי (להלן כ יג), כי היה תועה כשה אובד: הרמב"ן סובר שחרן היא הולדת אברהם ולא אור כשדים. תרח גר בחרן ושם נולדו הבנים ואח"כ היגר לאור כשדים ושם מת הרן. ולכן חזר למקומו אע"פ שרצה להמשיך לכנען. ובחרן נאמרה לאברהם "לך לך"". לכן גם אברהם נקרא אברהם העברי – מעבר הנהר. וגם ביהושע נאמר (יהושע כד ג): "ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר" – מארם נהרים, ולא מאור כשדים. ר' אליעזר אשכנזי בספרו "מעשי ה'" עושה פשרה מעניינת בין אבן עזרא לבין הרמב"ן: הולדת אברהם הייתה בארם נהרים ארץ שמית. שנכבשה ע"י הכשדים ונמרוד שלט בה ושם אברהם מרד בע"ז והשליכוהו לאור הכשדים (אור = אש = כבשן). אחרי מות הרן יצא תרח לחרן ונשארו שם. וכאן בחרן ה' ציווה את אברהם לעזוב לחלוטין את ארץ הכשדים וללכת אל הארץ אשר אראך.