יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
עת דודים כלה/ עת לנו המחילה/ מחל תחלואי עם סגולה/ עת ישובו מדרכם הנלוזה/ ויכופר להם לשלום ולשמחה./ ערש"ק פר' "שופטים" תשע"ו

בס"ד ה' אלול תשע"ו 08.09.16 יקירי אני לדודי ודודי לי בחודש זה יקרבני אם אקרב אליו במעשי אם אבקש סליחת מקורבי אם אשוב אליו באמת יאמצני ויברך מעשי כעת עת דודים כלה עת לנו המחילה מחל תחלואי עם סגולה עת ישובו מדרכם הנלוזה ויכופר להם לשלום ולשמחה. תודה מיוחדת למיכאלה חברתנו שהעשירה בחן אוצר ידיעותינו ולאורית שהנעימה נעימות נעם לאוזנינו בערב מרחיב אופקי-רוחנו וחייתה נפשנו. בערב פורום "דת ומסורת" מ"רשת נשים" ראשל"צ. שבת שלום. רבקה. Rkolangy@gmail.com