יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
דבר נפל בארצנו, דבר עצוב/ נחצ'ה היימן נלקח לעולם שכולו טוב/ האיש הזה אשר אותנו בזמר העשיר/ במגוון מילים ומנגינות ששרנו ונשיר/ נדון לחיות חיי צניעות מאופקת/ ופאר יצירותיו כמו נבלעו ביד חומקת/ערב "שבת נחמו" תשע"ו

בס"ד י"ג אב תשע"ו 18.08.16 יקירי דבר נפל בארצנו, דבר עצוב נחצ'ה היימן נלקח לעולם שכולו טוב ולנו הותיר ירושה גדולה את אלף שיריו ויותר לזיכרון ומתנה חייו היו חיי קיבוצניק שגרתיים אך בעבודת יצירתו סבל ייסורים לא פשוט להיות יוצר ואמן בארצנו שנלחמת ביוצריה רוב הזמן. כתב והותיר מיטב שירים לאומה אך באחרית חייו מפרי עמלו לא נהנה כמו בסיפורי עבר כגדולי היוצרים חי בצניעות רבה למרות עושר הלחנים שירה , רעי , היא בעיני סוג של תפילה צלילי המלאכים הורדו אלינו בנגינה והמילים שבאותיותיהן חורטות תסריטי המציאות של המדינה הזאת הושמעו ונוגנו באלף היכלים במרתפי היקבים בהם הושרו שירים בקיבוצים על הדשא כמו בערבי שירה נישאו צלילי מילות שיריו בפי המדינה האיש הזה אשר אותנו בזמר העשיר במגוון מילים ומנגינות ששרנו ונשיר נדון לחיות חיי צניעות מאופקת ופאר יצירותיו כמו נבלעו ביד חומקת רק רוח היצירה בו המשיכה לפעם עד אחרית ימיו היו לנוחם אהבה כאם יהי זכרו ברוך, שירו לא יידום מאז היות ראשון ועד אחרון. יהיו לנחמה לעם שכה אהב אותו ולכל מכיריו ונצר ומורשת משפחתו. שבת שלום רבקה. rkolangy@gmail.com