יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
מן הראוי להנמיך המחלוקות/ בנועם לשון ובהגיון להרגיע ולנסות/ לבער מקרבנו המדון בטרם יתלקח/ באוהלינו הרוגע ויישוב הדעת לארח/ כך נוכל למנוע התפרצות הלהבה/ שגציה בחום השרב מחכים לבערה./ערש"ק פר' "פנחס" תשע"ו

בס"ד ט"ז תמוז תשע"ו 22.07.16 יקירי פרשת פנחס, פרשה קשה תוצאות מעשיו: ביעור הרע אך הקנאה תכונה נוראה כאש הבוערת בשדה ומכלה "ובערת הרע מקרבך" ראוי להפנים אך בתנאים קיצוניים ומיוחדים טרם השימוש בביעור הרעה מן הראוי לחפש כל דרך להרחיקה. גם בחיינו הרע מנסה להשתלח ומטרתנו להרחיקו טרם יתלקח באש תמוז עת החום מלחך כל חלקה. ורוח האדם ניצתת במחלוקת שניעורה מן הראוי להנמיך המחלוקות בנועם לשון ובהגיון להרגיע ולנסות לבער מקרבנו המדון בטרם יתלקח באוהלינו הרוגע ויישוב הדעת לארח כך נוכל למנוע התפרצות הלהבה שגציה בחום השרב מחכים לבערה. כן, להקים צבא מגן על הגבולות שיעמוד לנו בשעות קשות ובתקווה שלא נצטרך אותו להפעיל אלא לחזק השורות של עם מנחיל את בית השלום בעיר השלום שייכון לבטח בארץ השלום. שבת שלום רבקה. Rkolangy@gmail.com