יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
אם פגעתי במי? ללבן בינינו/ לא לבנות חומת שנים להפרידנו/ ואם במנהרת הזמן התרחקנו/ נשוב לחדש קשרים שדחקנו/ לברר מצבים סבוכים/ להדק קשרים קיימים/ ערב שבת הגדול תשע"ו

בס"ד ו' ניסן תשע"ו 14.04.16 יקירי בחודש ניסן חודש האביב שעלי אישית מאד חביב אני פותחת מגרות ביתי בודקת, שיהיה מסודר ונקי בו זמנית בודקת חדרי לבבי מי מונח כל הזמן מול עיני מי שכחתי ועתה ניצב לפני בודקת להעלותו במציאות לחדש קשרים להדק חברות אם פגעתי במי ללבן בינינו לא לבנות חומת שנים להפרידנו ואם במנהרת הזמן התרחקנו נשוב לחדש קשרים שדחקנו לברר מצבים סבוכים להדק קשרים קיימים לחלק מתנות קטנות לחגים במגרה יסודרו חפצים יקרים ולצדם יחדשו קשרי לאבודים מציאות קטנות, מוסרות מאבק וצבעם מתחדד למרות שנמחק אם ישאלוני: הרי את נוסעת למה את זמנך את מייגעת? בדיוק למטרה זו החשובה לארגן בראשי ולבי סיבוכי הקשירה חג אביב שמח וקשר בלב אוהב ומנסה להסיר אבק השכחה והכאב. עם פריחת האביב בהכשר מהודר ישובו לחיי חברויות ותיקות כניצוץ יהלום קטן יקר. שבת שלום והכנות מועילות לחג החרות ממצרי החיים לאהבה ואחדות. רבקה. Rkolangy@gmail.com