יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
בהוספות פסוקי דזמרא של שבת, יש הבדל בין נוסח אשכנז לנוסח ספרד: ההסבר לכך הוא בתחום טעויות הדפוס המדפיסים העבירו, מן ההגדה, את ההלל הגדול – מזמור קל"ו עם "רננו צדיקים בה' המדפיסים שאחריהם הבינו את "וכו'" שצריך להעתיק את כל המזמור. וכך קרה התחילו לומר את מזמור ל"ג – רננו צדיקים אחרי ההלל הגדול. והיות שאין צורך לומר אותו פעמיים. כך הוא ירד ממקומו הטבעי אחרי מזמור י"ט ועבר לאחר מזמור קל"ו.

שחרית של שבת (4)ד"ר אפרים יצחקי בהוספות פסוקי דזמרא של שבת, יש הבדל בין נוסח אשכנז לנוסח ספרד: נוסח אשכנז נוסח ספרד 1 השמים מספרים י"ט השמים מספרים י"ט 2 לדוד בשנותו לד רננו צדיקים ל"ג 3 תפילה למשה צ לדוד בשנותו לד 4 יושב בסתר עליון צ"א תפילה למשה צ 5 הללו את שם ה' קל"ה יושב בסתר עליון צ"א 6 הודו לה' כי טוב קלו מזמור שירו לה' צ"ח 7 רננו צדיקים ל"ג שיר למעלות קכ"א 8 שיר המעלות לדוד שמחתי קכ"ב 9 שיר המעלות אליך נשאתי קכ"ג 10 שיר המעלות לדוד לולי קכ"ד 11 הללו את שם ה' קל"ה 12 הודו לה' כי טוב קלו 13 האדרת והאמונה (אין לעדות המזרח) אם נשים לב לנוסח ספרד כל מזמורי התהילים הנוספים הנאמרים בפסוקי דזמרא של שבת מסודרים לפי סדר הופעתם בתהילים י"ט, ל"ג, ל"ד, צ', צ"א עד קל"ו. ואילו בנוסח אשכנז מזמור ל"ג יצא ממקומו הטבעי – לפני מזמור ל"ד ונכנס לאחר מזמור קל"ו (ההלל הגדול). ההסבר לכך הוא בתחום טעויות הדפוס. בהגדות של פסח קדומות, לאחר ההלל הגדול – הודו לה' כי טוב... הודו לא-ל השמים כי לעולם חסדו, הוסיפו עוד שני פסוקים ממזמור ל"ג: "רַנְּנוּ צַדִּיקִים בַּה' לַיְשָׁרִים נָאוָה תְהִלָּה: הוֹדוּ לַה' בְּכִנּוֹר בְּנֵבֶל עָשׂוֹר זַמְּרוּ לוֹ". פסוקים אלו אף סומנו בהדפסה מיוחדת הם כונסו לצד פנים. לכן בעלי התוספות מעירים: "מהודו עד על נהרות בבל - וכן אנו עושים ורננו צדיקים בה' אינו מן המזמור. תוספות מסכת פסחים דף קיח עמוד א: מהודו עד על נהרות בבל - וכן אנו עושים ורננו צדיקים בה' אינו מן המזמור. כלומר, שההלל הגדול הוא רק מ"הודו" על "על נהרות בבל". ואילו "רננו צדיקים בה'" אינו מן המזמור. המדפיסים העבירו, מן ההגדה, את ההלל הגדול – מזמור קל"ו עם "רננו צדיקים בה' וכו'", המדפיסים שאחריהם הבינו את "וכו'" שצריך להעתיק את כל המזמור. וכך קרה התחילו לומר את מזמור ל"ג – רננו צדיקים אחרי ההלל הגדול. והיות שאין צורך לומר אותו פעמיים. כך הוא ירד ממקומו הטבעי אחרי מזמור י"ט ועבר לאחר מזמור קל"ו. גם בנוסח ספרד, הכנסת מזמורי "שיר המעלות" לפני ההלל הגדול הוא בגלל המחלוקת בגמרא, מהיכן הלל הגדול? רבי יהודה אומר: (תהלים קלו) "הודו" עד (תהלים קלז) "נהרות בבל", ורבי יוחנן אומר: "משיר המעלות" עד "נהרות בבל", רב אחא בר יעקב אמר: (תהלים קלה) מ"כי יעקב בחר לו יה" עד "נהרות בבל". נוסח ספרד קיבל את כל הדעות: גם שיר המעלות, גם כי ביעקב בחר לו י-ה וכמובן שהודו לה' כי טוב. יש לים לב שבימי חז"ל לא היו הפרקים מחולקים, הם מציינים ממלה עד מלה. חלוקת הפרקים בתנ"ך נעשה על ידי הבישוף האנגלי סטפן לנגטון (1150-1228), דעה שונה שהחלוקה נעשתה על ידי הקרדינאל הספרדי הוגו די ס"ט קארי (1244). בכל אופן בימי חז"ל הפרקים לא היו מחולקים לכן, ישנן מחלוקות באיזו מלה מתחיל הפרק ובאיזו מלה הוא מסתיים. במקרה שלנו המחלוקת היא באיזו מלה מתחיל ההלל הגדול ובאיזו מלה הוא מסתיים.