יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
ואם נשתדל להיות פחות ביקורתיים/ פחות מחמצי פנים ומחפשים/ את הכשלים בחיים/ נמקד מבט לעושי מעשים טובים/ האדם שמחפש לעזור לזולת/ להקל על המתקשים ולו במעט/ ערש"ק פר' "תרומה" תשע"ו

בס"ד ר"ח אדר א' תשע"ו 10.02.16 יקירי השנה אדר כפול חודשיים צריך לשמוח פעמיים אולי כדי לאזן את הצער והעצב שבא עלינו בצפיפות ובקצב. ואולי שנזכור את כל העמלקים שהצלחנו לגבור ולהיוותר חיים. כן, עת לשמוח ידידי למרות כל הקמים עלינו עד היום השכלנו לממש דברים שבגדר חלום מדינה, עלייה מכל התפוצות ולעמוד על המשמר בכמה מקומות שמנסים להשמידנו עד היום מרחיקים את חלום השלום למרות הפצעים המדממים למרות הכאב שבפנים בואו נתגבר ונשמח במעטים , הטובים בילדינו, בקרובים אלינו בבקר שקמים ונושמים מלוא נשמתנו. ואם נשתדל להיות פחות ביקורתיים פחות מחמצי פנים ומחפשים את הכשלים בחיים נמקד מבט לעושי מעשים טובים האדם שמחפש לעזור לזולת להקל על המתקשים ולו במעט אולי נצליח לשנות את האיזון בעולם ויהיו לנו יותר סיבות לשמוח בינותם. שבת שלום וימים של שמחה לכולם. רבקה. Rkolangt@gmail.com