יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
היכן המתכון לחיים אחרים/ לא עוד רוע ושנאת אחים./ תהא נשמת הדר כהן צרורה/ בצרור מקדשי חייהם בגבורה./ ערש"ק פר' "משפטים" תשע"ו

בס"ד כ"ה שבט תשע"ו 04.02.16 יקירי שוב פרצו לחיינו שלושה מרצחים כמו גנבים, באכזריות שוב בנו פוגעים. והרי אפשר היה לפתור כל בעיה בדיבור ישיר, באופן מתורבת הרי גם הם ילדים לאימהות שאולי יכאבו בתוכם את התוצאות. " הקם להרגך, השכם להורגו" פוסק הכתוב את פסוקו והם בזדון נחוש, מוחלט מתגנבים כעיט העט על טרפו שוב שילמנו מחיר יקר לשוא ילדה שיצאה להגן אלי קרב מנעה בחייה רצח מתוכנן לפגוע בכמה שיותר קורבנות אדם לא עוד, אנו על אזרחנו חייבים להגן. להקדים את התוקפים ולעצור אותם מזירת הפיגוע בנו להרחיקם ילדים אלה שגדלו על שנאה להרג, במקום לשלום ואחווה כשילד בן ארבע גדל להיות שהיד בחלב אמו יונק שנאה תמיד כיצד, ריבון עולם לגבור על כך והעולם מפרסם עיוות במהלך הקורבן מואשם ברצח חפים כי הם באו להרוג ונוטרלו מפגועים. הם טובלים ידי ילדינו השומרים בהגנה על חיים, בדם מרצחים ואחר מאשימים אותנו המתגוננים. אין צדק ואין מי שיצא להגנת כל כך הרבה קורבנות ותוצאות מעט כיצד לעצור את הרוח הרעה להביט במציאות ולתכנן לטובה. שתשוב החרב לנדן, לא תפגע ואדם לאדם יפתח הבנה שביל ללכת בו יחדיו מבלי ללבן שנאה איש לאחיו. היכן המתכון לחיים אחרים לא עוד רוע ושנאת אחים. תהא נשמת הדר כהן צרורה בצרור מקדשי חייהם בגבורה. וברכת החלמה מהירה לחיילת שעל חייה נלחמת עתה. שבת שלום ולבשורות טובות רבקה. Rkolangy@gmail.com