יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
מונומנט זה הוקם בנדיבות עבור כל אחד מן הנופלים ע"י אויביהם, אך נחנך וחודש ע"י חבריהם בחודש ינואר 1919. המונומנט מנציח את חלקם של לוחמי האוויר מן היחידות האוסטרליות לצד יחידות רוכבי הגמלים והפרשים האוסטרליים שלחמו בחזית הדרום, והביאו לשחרור הארץ מעולם הכבד של התורכים.

לוח הזיכרון לזכרם של טייסי הקורפוס האוסטרלי שנפלו בא"י במלחמת העולם הראשונה מרדכי אשל בבית העלמין הצבאי הבריטי לחללי "ההסכמה" בבאר שבע , אשר נפלו במהלך מלחמת העולם הראשונה, מצוי לוח הנצחה יוצא דופן. לוח זה ניצב בצדו המערבי של בית העלמין, סמוך ל"גדר החיה" המקיפה את האתר. על לוח השיש, המוקף מסגרת אבן מסותתת, חרוט כתר מלכותי מעל לכנפיים במרכזן האותיות R.F.C. ומתחתן שמות שמונת המונצחים, דלהלן: קפיטן פ.ה.ב. ביואן מחיל האוויר המלכותי הבריטי שנפל במשימתו כטייס, באפריל 1917, סגן שני נ.ל. סטייל מכוח האוויר המלכותי האוסטרלי, שאף הוא נפל באפריל 1917, סגן ג'. ס. בראסיל שאף הוא השתייך לכוח האווירי האוסטרלי ונפל ביום 25.6.1917, סרן ס. א. ברוקס מהרג'ימנט של "וילטשיר", שסופח לכוח האווירי האוסטרלי, ונפל ביום 8.7.1917 , סגן פאגיט, שסופח לכוח האווירי האוסטרלי, ושימש כמקלען אווירי ונפל ביום 13.7.1917, סגן א. ה. סיארל מהכוח האווירי האוסטרלי ונפל ביום 13.7.1917, סרן ר.נ.תומאס מחיל האוויר המלכותי ונפל ביום 23.7.1917, וכן סגן שני ג'. ו. האוילס, ששימש כמקלען אווירי בחיל האוויר המלכותי, ונפל ביום 23.7.1917. בתחתית הלוח נרשם כי מונומנט זה הוקם בנדיבות עבור כל אחד מן הנופלים ע"י אויביהם, אך נחנך וחודש ע"י חבריהם בחודש ינואר 1919. מונומנט זה מנציח את לוחמי הקורפוס האווירי הבריטי והאוסטרלי שנפלו במערכה על כיבוש הארץ מידי הצבא התורכי וחיל המשלוח הגרמני שחש לעזרתו, בפיקודם של אריך פון פאלקנהיים, ומפקד חזית הדרום הגרמני פרידריך פרייהר פון קרסנשטיין. מאתרי האינטרנט הנועדים להנצחת פעולת הכוחות הנ"ל במלחמת העולם הראשונה, ניתן ללמוד כי הטייס הראשון ברשימה זו היה שייך למה שנתקרא "הפלוגה הערבית" של לורנס שנלחם בסיועו של האמיר פייסל ובעזרתם של מנהיגי שבטי בדואים למיגור הצבא התורכי ממדבריות ערב [ערב הסעודית של ימינו]. הכוח האווירי הבריטי המלכותי, והכוח האווירי האוסטרלי שלצדו, עסקו באיסוף מודיעיני מן האוויר באמצעות צילומים אוויריים ותצפיות, בהפצצת שיירות ומחנות מן האוויר, בקרבות אוויר מול הטייסת הגרמנית הבווארית [שבסיסה היה בעמק יזרעאל סמוך למרחביה], בקשר אווירי עם חיילות השדה וכוח רפואי אווירי מוטס. במהלך פעילות הכוח האווירי נפלו, החל מחודש מאי 1916 ועד תום הקרבות לכיבוש הארץ בנובמבר 1918, 28 טייסים ואנשי צוות אויר. המוזכרים בטבלת ההנצחה נפלו בחודשים אפריל, יוני-יולי 1917, כי החל מיום 19 באפריל 1917 , החלו הבריטים במתקפתם השניה לכיבוש עזה [התקפה שנכשלה כידוע], ובאיסוף מודיעין במיוחד לאחר הגעתו של הגנרל אלנבי לזירה במהלך חודש מאי 1917 . מתוך כרוניקה גרמנית מן התקופה יולי 1917 ועד סוף דצמבר אותה השנה, ניתן ללמוד כי במהלך חודשים יוני ויולי 1917 נפלו והתרסקו מספר מטוסים בריטיים במרחב גבול סיני –א"י, חלקם מאש תותחי נ"מ. הטייס סרן ברוקס נפל בקרב אווירי מול טייסים גרמניים, גוויתו אותרה והוא הובא לקבורה ע"י הגרמנים. הטייס קפיטן ביואן השתייך לטייסת ה 14 של הכוח האווירי הבריטי ונהרג ביום 19.4.1917 במהלך הקרב השני על כיבוש עזה, לזכרו הוקדשה לוחית נחושת על הקיר המערבי בכנסיית סנט פטר בלינה אשר זו לשונה: " לתהילת האל ולכבוד זיכרונם של כל האנשים מבני קהילה זו שנפלו במלחמה הגדולה 1914-1918 . השני ברשימת נופלי קהילה זו הוא הטייס ביואן שמקום קבורתו לא נודע. בדיווח גרמני מיום רבעי ה - 25.7.1917 , נמסר כי בחזית סיני הופל אל הים בחוף סיני מטוס בריטי באמצעות תותחים, וכי ספינת משמר בריטית שהתקדמה במהירות אל המקום סולקה מן האזור לאחר שנורתה אש גרמנית. בתקרית זו נפלו הטייס סרן תומאס ועמיתו סגן האוילס. החללים הטייסים: סטייל, ברוקס, סיארל, טייס התצפית בראסיל ואיש צוות האוויר פאגט נימנו על הטייסת האוסטרלית הראשונה שמתוכה נפלו, כאמור, 28 טייסים ואנשי צוות אויר. בראסיל וסיארל נפלו במהלך פעילות אווירית צבאית, ומצאו מנוחתם יחד עם סטייל, בירושלים. מונומנט זה, שחודש בידי חבריהם של הנופלים, מנציח את חלקם של לוחמי האוויר מן היחידות האוסטרליות לצד יחידות רוכבי הגמלים והפרשים האוסטרליים שלחמו בחזית הדרום, והביאו לשחרור הארץ מעולם הכבד של התורכים.