יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
שהשנה תזרום על מי מנוחות/ בנועם ורוגע בכל הנחלות/ ובעם והארץ הזו שבורכה/ יתקיימו ברכותיה לטובה/ ערש"ק פר' "האזינו" וערב חג הסוכות תשע"ו

בס"ד י"ב תשרי תשע"ו 25.09.15 יקירי בצאת היום הגדול והנורא שחתימתו תשרה עלינו טובה שולחת ברכת מזור והצלחה לכל היחיד והקהילה שהשנה תזרום על מי מנוחות בנועם ורוגע בכל הנחלות ובעם והארץ הזו שבורכה יתקיימו ברכותיה לטובה שנראה פרי בעמלנו ונחת רוח בצאצאינו שנראה תמיד את הדרך הסלולה נעקוף כל פגע ומהמורה שעתותינו יחולקו במינון הנכון למלאכת הגוף והא-ל זמנינו ייכון ברכתי נתונה לכל רעי ומוקירי מעומק לבי להצלחה עד בלי די גמר טוב ומועדים לשמחה לכל המקימים בחצרם הסוכה. רבקה, משה וכל המשפחה. Rkolangy@gmail.com