יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
ויש שמיטת חובות/ שעליהם קשה יותר לעמוד/ ומי שרוצה לקיימה ואין לו חייבים/ מנסה לסדר חוב ובמצווה להקדים/ הייתי מוסיפה עוד שמיטה לסדרה/ למשל שמיטת מילים/ שנאמרו ובזיכרון נצרבים/ ערש"ק פר' "כי תצא" תשע"ה

בס"ד י"א אלול תשע"ה 26.08.15 יקירי יש כל מיני שמיטות שמיטת פרי האדמה שמיטת חובות בארצנו אנו מקפידים על שמיטת פרי האדמה מחפשים איך לעקוף אותה בכל מיני הסדרים כמו הסדר מכירה ויש שמיטת חובות שעליהם קשה יותר לעמוד ומי שרוצה לקיימה ואין לו חייבים מנסה לסדר חוב ובמצווה להקדים הייתי מוסיפה עוד שמיטה לסדרה למשל שמיטת מילים שנאמרו ובזיכרון נצרבים שנמחק חוב זה נמחל ונשנה דרך בזה לא עוד איסוף זיכרון מילים וכעסים לא עוד התחשבנויות וריבים אזי יהיו פחות סכסוכים וניתוק של שנים בין אנשים על מילים שנאמרו ברגע של רתחה שמצטערים עליהם בדיוק אחר דקה לפעמים אפילו לפני, בשעת אמירתם אך לפה כבר אי אפשר להחזירם והן תופחות ומתעבות וכבר לא זוכרים את המקורות וברבות הימים נוספות להן התוספות במעברים של: אמרתי שאמרת ומה שהוא ספר ובכלל במקור היה משהו אחר. הררי אמירות מתגבהות וניתוקי קשר בין חברים או משפחות לפעמים סיפור מתגלגל לדורות בואו נעשה עליהם שמיטה ולא תישמט מרגלינו הקרקע מחילה וסליחה בעולמות תחתונים ישפרו לנו את החיים נפתח כולנו דף חדש וננצור פינו מאמירות פוגעות ממש ואם כבר קרה ושלא במתכוון נשמוט ונמחל עליהם בחן כך יהיה טוב יותר העולם וטוב בין אדם לאדם. יחד עם כל שמיטות למיניהן נשמוט כי גם בלעדיהם קשה לעתים לחיות. שבת שלום ומבורך Rkolangy@gmail.com רבקה.