יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
מתשובה זו של הרב וינברג אי אפשר ללמוד, מה דינה של אשה שגרה בקשרים חופשיים עם גבר שלא הוכיח "סופו על תחילתו", כלומר שהיה נאמן לאשה כל הזמן. האם הביאה היא ביאת קידושין בגלל "חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", למרות שלא היו קידושין כדת?

נישואין אזרחיים (13) ד"ר אפרים יצחקי הידועה בצבור: נתחיל עם תשובתו של הרב וינברג: רבי יחיאל יעקב וינברג נולד ברוסיה בשנת ה"א תרמ"ה (1885), ונפטר במונטרה, שוויץ בשנת ה"א תשכ"ו (1966) ונקבר בירושלים. למד בישיבות ליטא וספג בהן את שיטת הלמדנות ואת תורת המוסר של הרב ישראל סלנטר. בימי מלחמת העולם הראשונה היגר לגרמניה ולימים נתמנה כראש בית המדרש לרבנים על שם רבי עזריאל הילדסהיימר בברלין, עד לסגירתו על ידי הנאצים ימ"ש בליל הבדולח, בשנת תרצ"ט (1938). בימי מלחמת העולם השניה נעצר על ידי הנאצים במחנות, ונותר בחיים שבור בגופו, אך איתן ברוחו. לאחר המלחמה התיישב בשוייץ. ושם כתב את "שרידי אש" הרב יחיאל וינברג שו"ת שרידי אש ג' כ"ב:שאלה: אשה שגרתה עם איש בליעל כמה שנים וילדה ממנו בן בלא חופה וקדושין, ואח"כ עזב אותה - אם מותרת להנשא בלא גט? תשובה: בנידון דידן שהבליעל לא רצה אף לקדשה בערכאות, אף שהתחננה לפניו וגם עזב אותה, ולקח זונה נוכרית, ודאי שאין אנו צריכים לחשוש לחזקה "אין אדם..." . הרב וינברג נשאל, על אשה שחייה עם גבר יהודי, כמה שנים ללא נישואין כלל. ואחרי שנכנסה להריון היא בקשה מהגבר להתחתן לפחות בנישואין אזרחיים, כדי שלילד יהיה שם (לפי חוקי כמה מדינות באירופה ובארה"ב עד סוף שנות השישים של המאה הקודמת, ילד שנולד מחוץ לנישואין נחשב ללא חוקי, וחלק מזכויות האזרח נשללו ממנו). הגבר סירב ועזב אותה והלך לחיות עם גויה. השאלה כמובן הייתה, אם החיים המשותפים וביאה שברור שהייתה ביניהם, הופכת אותה לנשואה כדת וחייבת בגט. תשובתו של הרב וינברג: גבר זה הוכיח סופו על תחילתו שכוונתו הייתה לביאת זנות ולא לקידושין ואפילו לא לחיות אתה כאיש ואשה. שאם לא כן לא יתכן שאיש יעזוב את אשתו דווקא בהריון. ובנוסף לכך הוא הוכיח שכל כוונותיו הן לזנות שהלך לחיות בזנות עם גוייה. לכן האישה לא צריכה מאותו גבר גט. מתשובה זו של הרב וינברג אי אפשר ללמוד, מה דינה של אשה שגרה בקשרים חופשיים עם גבר שלא הוכיח "סופו על תחילתו", כלומר שהיה נאמן לאשה כל הזמן. האם הביאה היא ביאת קידושין בגלל "חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", למרות שלא היו קידושין כדת? גם בעניין זה התגבשה ההלכה בישראל על פי פסקי הרבנות הראשית. פוסק על כך הרב הרצוג: הרב הרצוג שו"ת היכל יצחק ב' ל"ג: אלו הפרוצים שבידם להנשא כדת משה וישראל וחיים חיי הפקרים, איה השכל לומר עליהם "חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"? וכי מי מנע מהם להנשא כדת? על כרחך אחת משתי אלה - או שכפירתם מנעה זאת מהם. ודאי לא כיוונו לשם קדושין, או שלא רצו להתקשר בקשרי אישות ממש אלא למלא תאותם. הפסיקה נקבעה במדינת ישראל לגבי קשרים חופשיים לפחות במדינות דמוקרטיות, שאין לחשוש לאפשרות של קדושי ביאה.