יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
אמר העם : נעשה ונשמע/ קבל על עצמו קיומה של תורה/ מאז חכמים יושבים על המדוכה מנסים לפענח סוד כל אות בתורה/ מאירים עינינו מזה דורות/ להתבונן, להעמיק ולראות/ ערב חג השבועות תשע"ה
07:10 (21/05/15) שייקה שניצר

בס"ד ג' סיון תשע"ה 21.05.15 יקירי כשהוריד משה תורה מסיני עם ישראל ניצב לרגלי וההר עשן ואורות וברקים וכל נשמות ישראל ביראה שותקים וירדו אותיות וניצבו לפני העם רקעו תורת חיים כמצבת לעם אותיות שצרבו את הדברות בכל אות כלולות פרושי אמירות אמר העם : נעשה ונשמע קבל על עצמו קיומה של תורה מאז חכמים יושבים על המדוכה מנסים לפענח סוד כל אות בתורה מאירים עינינו מזה דורות להתבונן, להעמיק ולראות את עומק הדברים הטמונים באותיות שצרפו תורת חיים ובליל שבועות נפתחים שערי שמים כך מספרת האגדה, יורדים מלאכים אוספים ורושמים כל בקשה. מעלים הבקשות לפני מלך עליון להגשים כל תפילה ותחינה ממרום ואנו שוכני תבל מאחרים לישון כי כך אומרת זו האגדה מי שיירדם משאלתו לא תהיה ברת הגשמה. אולי זו אגדה, אולי סיפור מעשיה אך מוטב, ליהנות בלילה זה עד אור הבוקר בלימוד ועיסוק בתורה. שבת שלום וחג שבועות שמח. רבקה. Rkolangy@gmail.com