יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
הטוב שבמשמר הוא דרך השירים/ שלעולם אתנו נשארים/ יש שירי שמחה ואהבה/ שירי הלל ולפעמים גם אכזבה/ אך השירים בנו משמרים/ את זיכרונם של אלה שלנו חסרים/ ערש"ק פר' "אמור"

בס"ד י"א אייר תשע"ה 30.04.15 יקירי עברו ימי האבל , היזכור עתה נמשיך בזיכרון אותם לשמור הטוב שבמשמר הוא דרך השירים שלעולם אתנו נשארים יש שירי שמחה ואהבה שירי הלל ולפעמים גם אכזבה אך השירים בנו משמרים את זיכרונם של אלה שלנו חסרים לפעמים זה מישהו פרטי מאד את זכרו רוצים לשמור בלי להתגלות לפעמים מישהו יקר או בן משפחה לעתים מצב או אפילו תקופה גבורות האנשים שבנו הוטבעו בזיכרון הקולקטיבי של כולנו נצרבו של חג, מועד או מעשה גבורה פנינה במחרוזת זיכרון האומה מילים , את הסיפור חורזים בהם השכיל המשורר לשזור שירים שירים מן העבר, מן ההיסטוריה וחדשים שעדיין מתחברים בתיאוריה אותם נישא בפינו כתפילה שתעבור בין הדורות להזכיר את שהיה. מחרוזת המילים אלינו תועבר תנציח בליבנו אירועי עבר. שבת שלום רבקה ק. RKolangy@gmail.com