יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
תחזית מזג האויר
לא רבים מבני דורנו יודעים כי בגליל התחתון התקיים בעבר ישוב ששמו "בית גן". לקראת יום העצמאות מספר מרדכי אשל את סיפורה של עמדת ההגנה בישוב זה היישוב התמזג בתקופה מאוחרת יותר עם המושבה יבנאל.

עמדת "ההגנה" בבית גן מרדכי אשל לא רבים מבני דורנו יודעים כי בגליל התחתון התקיים בעבר ישוב ששמו "בית גן". זאת, חרף העובדה כי ישוב זה [נוסד בשנת 1903] היה אחרון יישובי העלייה הראשונה. כאשר הוקמה המושבה, התיישבו על אדמתה [בת שבעת אלפי הדונם] כאריסים שישה פועלים מחוות סג'רה, חלקם גרים. במהלך השנה הראשונה לקיומה של המושבה, שנבנתה ע"י יק"א, נוספו אליה גרים נוספים מסג'רה, ובתום שנת 1903 מנתה המושבה עשרים ואחת משפחות. תחילה התיישבו האיכרים בחושות הערביות של בית ג'ן הערבית [מכאן שמו של היישוב בעברית], רמת חייהם של המתיישבים הייתה נמוכה, אפילו בהשוואה לשאר מושבות הגליל התחתון. את השירותים, להם המושבה נזקקה [מיילדת, רוקח, רופא ,מאפיה, בית – ספר], קיבלו האיכרים ובני משפחותיהם במושבה יבנאל הסמוכה. בשנים הראשונות לקיומה של המושבה אף לא נבנו בה בתי אבן. השנים 1903 – 1904 היו שנות בצורת, ולכן כל המושבות שהוקמו בגליל התחתון סבלו ממכה זו ובתוכן גם הישוב בית גן. אך לא רק הבצורת פגעה באיכרי המושבה הזו, כי אם גם מחלה שפשטה בעדרי הבקר וגרמה לתמותה רבה בהם. מתוך חמשת יישובי הגליל התחתון שהוקמו ע"י בני העלייה הראשונה [כפר תבור, יבנאל, סג'רה, מלחמיה ובית גן] ,הייתה בית גן הקטנה ביותר באוכלוסיה. במפקד שנערך בשנת 1904 מנתה מושבה זו כ 60 נפש. בשנת 1914 , היינו: לאחר עשר שנים מיום הקמתה, עמדה המושבה על מאה נפש , קצב גידול שאינו מרשים במיוחד. לא יפלא, איפא, כי כעבור שנים אחדות נטמעה מושבה זו ב"יבנאל" אחותה, אשר הוקמה במרחק לא רב . כיום מהווה המושבה לשעבר "בית גן" שכונה משכונותיה של יבנאל. המטייל באזור והחפץ לבקר ב "בית גן", לא יתקשה לאתרה על פי עמדת ההגנה שנבנתה בה בשנת 1936 [לרגל המאורעות שפרצו בשנה זו], עמדה הניצבת בראש תל בית ג'ן עליו ישב הישוב הערבי, שמדרום לו הוקמה המושבה . ניתן לאתר את העמדה כשנוסעים בכביש הנ"ל ליבנאל, סמוך ממש למושבה {לפני האתר המבשר על תחומה} , ניצבת העמדה מימין לכביש. המגיעים מכביש כפר תבור - יבנאל, יפנו בהגיעם ליבנאל בפניה הראשונה ימינה, ושוב ימינה ו"גבעת ההגנה" שעליה העמדה ניצבת מולם. אל העמדה, שבראשה בעבר ניצב פרוז'קטור [שנועד להאיר את החשכה בלילות, ולקיים גם קשר מורס עם מפקדת העיר צפת], יש להלך בזהירות, מאחר ומתחת לחורבות הכפר הערבי עליו הוקמה העמדה, נתגלו שרידי יישוב וממצאים ארכיאולוגיים מתקופת הברונזה המאוחרת [ 1500 – 1200 לפנה"ס ] ועד התקופה הממלוכית [1291 לספירה]. ממרומי הגבעה נשקף נוף מרהיב: ממערב הר יבנאל [רכס רמת סירין] , ממזרח שדות המושבה ורכס פוריה , מצפון שכונת "סמדר" ובימים בהן יש ראות טובה ניתן לחזות גם בחרמון. מאז תום מלחמת העצמאות חדלה העמדה לשמש עמדה פעילה , גם הפרוז'קטור שעליה נעלם, את העמדה והפרוז'קטור שעליה ניתן לראות בתמונה בספר היובל למושבה יבנאל, שם נראים בני המושבה על גג העמדה כאשר הפרוז'קטור ניצב בראשה . עמדות ההגנה. בשנות המאורעות 1936 – ,1939 ניצבה בפני מפקדת ההגנה בעיה, כיצד מגינים על יישובים מבודדים, באמצעים שיאפשרו הקניית ביטחון למתיישבים, הן בשעות היום והן בשעות הלילה. תפיסת ההגנה המרחבית גרסה כי יש לנצל את האתרים בפאתי הישובים העבריים מהם תצפית אל מחוץ ל"גדר", ולהקים בנקודות אלו עמדות העשויות בטון מזוין. העמדות שניבנו בדרך כלל מתקציב הישוב ולעיתים בסיוע המטה הארצי של ההגנה, נבנו עם חרכי ירי לכל כיוון אפשרי ממנה הייתה העמדה עלולה להיות מותקפת, לעיתים גם נקבע שער מתכת בכניסה לעמדה. היו גם עמדות בנות שתי קומות, כאשר בקומה העליונה הוצב פרוז'קטור ומכשירי איתות [סמופור], שהופעלו ע"י בוגרי קורס האתתים של ההגנה. בעמדות שמרו על היישוב אנשי "הגנה" מקומיים בהחזיקם נשק לגאלי כשוטרים מוספים {נוטרים}. לצדם של הנוטרים פעלו מתנדבים נוספים הן מן היישוב והן מחוץ לו שגויסו לסייע בהגנת היישוב. עמדות הגנה מסוג זה או אחר, נותרו עד ימינו ברוב המושבות והיישובים שהוקמו לפני קום המדינה . לא קשה להבחין בעמדותיהן של המושבה מטולה, מזכרת בתיה ,כפר תבור, סג'רה, בן שמן, נס-ציונה וישובים אחרים ברחבי הארץ. בדרך כלל מהוות עמדות אלו סימן היכר לגבולות היישוב באותם השנים.